Collective exhibition “Baleàrics 5 anys” – Opening Wednesday, April 5, 2023 – Auditorium de Porreres, Majorca.

Collective exhibition «Art per l’Estatut» – Opening Tuesday March 28, 2023 at 7pm – Arxiu del Regne de Mallorca, Palma.

Collective exhibition «Art per la Vida 2» – Opening Friday march 24, 2023 at 8pm – Casal de Cultura Joan Mascaró i Fornés, Sta. Margalida.

Collective exhibition «En Extinció» – Opening Friday March 24, 2023, at 8pm – Casa municipal de Cultura, Pedreguer