‘Metamorfosi’

Pilar Cerdà: Finalista a la Convocatòria Internacional. Convocada pel F.A.D. (Foment de les Arts i el Disseny de Barcelona) “Metamorfosi del llibre 3.0” amb una escultura llibre-poema realitzada en acer, fang, porcellana, coure, fusta i mirall.

‘Metamorfosi’

35cm. x 35cm.x 10cm.
Acer, fang, porcellana, coure, fusta i mirall.

La meva intenció era crear un llibre-poema amb capacitat d’actuar sobre el sistema de pensaments, valors, sensacions, sentiments…

Aquest llibre, metamorfosi, és un llibre d’amor. Té com objectiu integrar a totes les persones, de totes les edats i de totes les cultures. Quan ens mirem en ell, adquirim la certesa de que som, ens transformem i quedem incorporats en aquesta obra

MET-AMOR-FOSI

Es va inaugurà a la Cripta del Convent del Àngels, seu del F.A.D. Barcelona.
El títol, Metamorfosi, fa referència a les múltiples transformacions que pot experimentar “un llibre”. L’objectiu és homenatjar el llibre d’artista o llibre-objecte, entenent que el llibre d’artista agafa el llibre com a “suport”, mentre el llibre objecte l’agafa com a “concepte”. Les aportacions del diferents creadors, hauran de respondre a la llibertat més plena de l’artista davant del acte creatiu (llibre-lliure-llibertat).

Comissària Magda Polo.

Exposició “Metamorfosis del libro 3.0”
F.A.D. Barcelona

Exposició “Llibres d’Artista”
Galería LLuc Fluxà, Palma de Mallorca.