Associacions

Pertany a:

A.A.V.C.(Associació d’Artistes Visuals de Catalunya) Barcelona, Catalunya.
A.C.C. (Associació de Ceramistes de Catalunya) Barcelona, Catalunya.
F.A.D.( Foment de les Arts del Disseny) Barcelona, Catalunya.