Col·leccions, Museus i Institucions

Conselleria de Cultura del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (C.A.I.B.)

Consell Insular de Mallorca. Departament de Cultura (C.I.M.) Mallorca, Balears.

Museu d’Art Contemporani de Mallorca. Sa Pobla, Mallorca.

Museu Nacional. Damasco, Síria.

Museu Gammel Holtegaard, Dinamarca.

Museu Hyundai Art, Seúl, Corea.

Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.

Museu de Menorca.

Museu de Granollers, Cataluña.

Museu i Fons artístic de Porreres, Mallorca.

Museu de la Marina, Vilassar de Mar, Catalunya.

Museu de Pollença, Mallorca.

Museu de Sóller, Mallorca.

Museu de Pollença, Mallorca.

Museu i Fundació Dionís Bennàssar. Pollença, Mallorca.

Departament de Cultura del Govern de Cuba. La Havana, Holguín. Cuba.

Col·lecció Sr. Joan Oliver Maneu. Palma de Mallorca, Illes Balears.

Col·lecció Sr. Shancouwer. Son Vida. Mallorca, Illes Balears.

Colecció Sr. Wenzel. Düsseldorf, Alemania.

Colecció Sr. Roig. Rodas, Grecia.

Col·lecció Sr. Roses. Sta. Ponça. Mallorca, Illes Balears.

Col·lecció Sr. Tomeu Beltrán. Campanet. Mallorca, Illes Balears.

Col·lecció Sr. Gabriel Escarrer. Palma de Mallorca, Illes Balears.

Col·lecció Sr. Pere A. Serra. Sóller. Mallorca, Illes Balears.

Col·lecció Sr. Bernat Quetglas. Palma de Mallorca, Illes Balears.

Col·lecció Sr. Miguel Amengual. Alaró. Mallorca, Illes Balears.

Col·lecció Sr. Antoni Matas. Alaró. Mallorca. Illes Balears.

Ajuntament de Palma de Mallorca, Illes Balears.

Ajuntament de Pollença, Illes Balears.

Ajuntament d’Alaró. Mallorca, Illes Balears.

Ajuntament de Felanitx. Mallorca, Illes Balears.

Ajuntament d’Andratx. Mallorca, Illes Balears.

Consellería de Cultura del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares. (C.A.I.B.).

Consell Insular de Mallorca. Departamento de Cultura. (C.I.M.) Mallorca, Baleares.

Museo de Arte Contemporáneo de Mallorca, Sa Pobla, Mallorca.

Museo Nacional. Damasco. Siria.

Museo Gammel Holtegaard, Dinamarca.

Museo Hyundai Art, Seúl, Corea.

Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza.

Museo de Menorca.

Museo de Granollers, Cataluña.

Museo y fondo artístico de Porreres, Mallorca.

Museo de la Marina, Vilassar de Mar, Cataluña.

Museo de Pollença, Mallorca.

Museo de Sóller, Mallorca.

Museo de Pollença, Mallorca.

Museo y Fundación Dionís Bennàssar. Pollença, Mallorca.

Departamento de Cultura del gobierno cubano. La Habana/Holguín. Cuba.

Colección Sr. Shancouwer. Son Vida. Mallorca. Baleares.

Colección Sr. Wenzel. Düsseldorf. Alemania.

Colección Sr. Roig. Rodas. Grecia.

Colección Sr. Roses. Sta. Ponsa. Mallorca. Baleares.

Colección Sr.Tomeu Beltrán. Campanet. Mallorca. Baleares.

Colección Sr. Gabriel Escarrer. Palma de Mallorca. Baleares.

Colección Sr. Pere A. Serra. Sóller. Mallorca. Baleares.

Colección Sr. Bernat Quetglas. Palma de Mallorca. Baleares.

Colección Sr. Miguel Amengual. Alaró. Mallorca. Baleares.

Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Baleares.

Ayuntamiento de Pollença. Mallorca. Baleares.

Ayuntamiento de Alaró. Mallorca. Baleares.

Ayuntamiento de Felanitx. Mallorca. Baleares.

Ayuntamiento de Andratx. Mallorca. Baleares.