Gravats

Els gravats constitueixen una gran part de l’obra de Pilar Cerdà. L’artista es va introducir en el món de l’art amb aquest tipus de formats i, encara avui, continúan apassionant-la.
“Són cartografies, són els meus mapes-guies. Exploracions del meu inconscient i presència de tot allò oníric”.

‘Lo pi de Formentor’

Gravats calcogràfics

‘Font’

‘Espai per ésser’

Tècnica aditiva

‘Espai mediterràni’