Serigrafia 'Presencia'

Serigrafies

Pintura 'Anell II'

Pintures

Esculturas Pilar Cerdà

Escultures

Monotipo Pilar Cerdà 'Espai per ésser'

Monotips