Monotipo Pilar Cerdà 'Espai per ésser'

Monotipos

Grabado Pilar Cerdà 'Espai Mediterràni'

Grabados