Monotipo Pilar Cerdà 'Espai per ésser'

Monotips

Grabado Pilar Cerdà 'Espai Mediterràni'

Gravats

Esculturas Pilar Cerdà 'Desafio I y II'

Exposicions Permanents