Obra Pública

‘Tornada a l’origen’

Escultura ubicada al Parc de Sa Riera a Palma de Mallorca
per l’Ajuntament de Palma de Mallorca des de Febrer de 2009.

Tornada a l’Origen.

Ferro i acer.
4/3 x 0’73 x 0’20m.

Aquesta escultura “Tornada a l’origen” de 4 metros d’alçada i realitzada en ferro i acer: És una banya en forma d’espiral, que té la característica de posseir una superfície infinita però un volum finit.

La banya simbolitza el sexe masculí, és un símbol fàl·lic associat a l’home, però quan es representa en espiral, és un símbol femení i també s’associa amb l’aigua (per la seva similitud amb els cargols de mar, possiblement). Fet que fa que la banya conjumini en ella mateixa la masculinitat i la feminitat.

Si pensem en la banya de l’unicorni, que a vegades es representa en forma d’espiral, és el recipient de la seva magia i del seus pensaments i experiències. De la mateixa forma, en ell trobem un extrany sentit, que nosaltres anomenariem “sisè sentit”, o una poderosa intuició que el porta a brillar front al perill. A més, hi ha animals que presenten banyes més llises o amb rugoses espirals. Tenir les espirals molt marcades és senyal d’animal vell, que ha acumulat gran quantidad de coneixement, vida, sensacions. Si la banya està llisa quasi intacte, és un unicorni nounat o amb pocs dies. En realitat, en això no és gaire diferent de nosaltres, les persones, que també, amb el pas del anys, tenim empremptes del viscut al nostre rostre en forma de petites arrugues…

A la banya també se li suposen poders curatius. També hi ha llegendes que deien que si se li tallava la banya a un animal viu, d’aquest no deixerien de surtir-ne aliment i riquesa sense fi. I d’aquí, l’expressió “banya d’abundància”.

Hi va haver un temps, en que la gent buscava la manera de fer-se amb una banya per garantir una vida larga i  plena de luxe. Probablement la banya era capaç de proporcionar felicitat.

Que aquesta felicitat sigui extensible a tots els éssers de la terra. I que no perdem en el camí tots aquells valors profunds i essencials que tot ÉSSER porta, absorbits per una societat on el que compte es TENIR, OBLIDANT-SE DE L’ÉSSER

No hem d’oblidar tampoc el Shofar: instrument musical desenvolupat pels antics hebreus, que consisteix en una banya d’antílop o vedella, que s’utilitzava per fer senyals acústics en diferents cerimònies i rituals religiosos. Se li confereix un significat simbòlic de redenció i apareix dotat de poder màgic.